10. avgust – Proširena Lista ljekova za 31 lijek

  0
  26

  Vlada Crne Gore je, na predlog Ministarstva zdravlja usvojila novu Listu ljekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje. Nova lista je proširena i na njoj se nalazi 31 novi lijek. To, za građane, znači više terapijskih mogućnosti propisivanja odgovarajuće/prilagođene terapije za pojedinačnog pacijenta, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

  – Radi se o ljekovima koji se koriste u tretmanu oboljelih od malignih bolesti, dijabetesa, hemofilije, genito-urinarnih problema, hipertenzije, reumatoloških oboljenja, psorijaze, psihijatrijskih, hematoloških, neuroloških oboljenja i hereditarnog angioedema – navode uz Ministarstva zdravlja.

  Izradom nove Liste ljekova, dodaje se, podstiče se konkurentnost i smanjuju se cijene ljekova, kako bi se spriječilo favorizovanje ili monopol bilo kog poizvođača.

  – Korekcije cijena ljekova u skladu sa maksimalnim cijenama koje je utvrdio CinMed su takođe obaveza redovne revizije Liste lijekova. Lista podrazumijeva ljekove koji se propisuju i izdaju na recept i ljekove koji se primjenjuju na primarnom, sekundarnom i tercijernom nivou, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i ljekove koji su sastavni dio Doplatne Liste ljekova – ističu u Ministarstvu zdravlja.

  Naglašava se da doplatna lista ljekova sadrži ljekove koji su terapijska paralela (terapijska alternativa) ljekovima sa osnovne liste ljekova i osiguraniku se obezbjeđuju u visini cijene lijeka sa osnovne liste.

  – Razliku do punog iznosa cijene lijeka na doplatnoj listi ljekova plaća osigurano lice – pojašnjavu iz Ministarstva zdravlja.

  Podsjećaju da se Lista ljekova nije mijenjala tokom 2020. godine zbog epidemiološke situacije, što je uslovilo brzu i efektnu reakciju Ministarstva zdravlja da se nadoknadi propušteno, odnosno da se zadovolji kriterijum definisan Uredbom (član 19) a on glasi “Lista ljekova se revidira dva puta godišnje, a po potrebi i češće“.

  Takođe, ističu da su sa Liste skinuta 22 lijeka koja se više ne proizvode ili koji više ne zadovoljavaju uslove savremenog liječenja ni kriterijume u pogledu kvaliteta, efikasnosti ili bezbjednosti, kao i ljekovi kojima je istekla dozvola za prometovanje, a nosilac dozvole nije priložio dokaz o obnovi registracije.

  – Napominjemo da će već od septembra Ministarstvo zdravlja nastaviti pregovore sa farmaceutskim kompanijama (u skladu sa članom 7 Uredbe o kriterijumima za stavljanje, odnosno skidanje ljekova sa Liste ljekova) u smislu smanjenja cijena novih ljekova koji su sastavni dio Liste ljekova, ali i ukupnog njihovog portfolija, koji se nalazi na Listi i u primjeni je duži vremenski period. Na taj način će se nastaviti kontinuirani rad na Listi ljekova, kao i otvaranje mogućnosti za nove aplikacije/uvrštavanje novih ljekova do kraja 2020. godine – zaključuju u Ministarstvu zdravlja, prenosi CDM.