10. januar – PROŠLE GODINE ODOBRILI 513 ZAHTJEVA ZA IVF

0
407

Fond za zdravstveno osiguranje u prošloj godini odobrio je 513 zahtjeva za postupak vještačke oplodnje, približno kao i 2013. godine, a trenutno je u proceduri oko 30 zahtjeva koji se obrađuju.

– U odnosu na 2013. godinu, i u prošloj godini broj parova koji su se obraćali za ostvarivanje ovog prava je na istom nivou – kazao je agenciji MINA portparol FZO Amer Ramusović.

On je objasnio da je Zakon o zdravstvenom osiguranju regulisao da se tri postupka vještačke oplodnje, uključujući in vitro fertilizaciju, obezbjeđuju iz sredstava FZO. Postupak vještačke oplodnje bez lijekova košta 1.131 eura.

Usluge vještačke oplodnje po uputu Fonda pružaju Opšta bolnica “Danilo I” na Cetinju – Odjeljenje za humanu reprodukciju, kao i bolnica Codra, klinike Life i Ars Medica iz Podgorice.

U toku prošle godine, prema evidenciji Komisije Fonda, pravo na vještačku oplodnju najviše osiguranika ostvarilo je u Klinici Life – 247, Ars Mediki – 94,  Codri – 44 i u Opštoj bolnici “Danilo I” na Cetinju – 43.

– Ukoliko osigurano lice postupak vještačke oplodnje nije ostvarilo u zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond ima zaključen ugovor o pružanju ovih usluga, osiguranom licu se nadoknađuju troškovi za izvršene usluge, u visini cijene koštanja utvrđene cjenovnikom Fonda – objasnio je Ramusović.

Osiguranici na refundaciju troškova za obavljeni postupak vještačke oplodnje u nekoj od zdravstvenih ustanova sa kojima FZO nema zaključen ugovor čekaju u prosjeku petnaestak dana, od dana dobijanja odobrenja od Komisije Fonda za vještačku oplodnju.