12. februar – OLAKŠAN PUT DO STOMATOLOGA

0
401

Licima sa posebnim potrebama od 12-og februara pojed­nostavljena je procedura dolaska do stomatologa. U saradnji sa Stomatološkom poliklinikom, Ministarstvo zdravlja obezbijedilo je da ova lica ubuduće bez uputa od izabranog stomatologa svoje pravo ostvaruju u svim ambulantama koje rade u okviru te poliklinike.

Pacijentima je na raspolaganju izbor jednog od tri speci­jaliste za dječiju i preventivnu stomatologiju, kao i jednog od tri specijaliste oralne hirurgije.