12. jul – DOM ZDRAVLJA – PODGORICA DONIRAO OPREMU ZDRAVSTVENOJ STANICI – MURINO

0
334

Direktor Doma zdravlja – Podgorica dr Nebojša Kavarić i ministar zdravlja dr Miodrag Radunović boravili su 12. jula u posjeti Zdravstvenoj stanici – Murino. Povod ovom gostovanju bilo je poklanjanje vrijedne medicinske opreme visokog kvaliteta, standardizovane za primarnu zdravstvenu zaštitu, koju je Podgorički dom zdravlja donirao ovoj stanici. – Oprema je dio kontigenta namijenjenog primarnom nivou zdravstvene zaštite, a sastoji se od defibrilatora, koji se primjenjuje za rješavanje akutnih kardiovaskularnih problema i nezamjenljiv je u svakod­nevnom radu izabranih doktora. Takođe, kolegama iz Murina darivali smo i savremeni EKG aparat za snimanje srca, kao i kolposkop, za dijagnostiku ginekoloških oboljenja – kazao je ovom prilikom dr Kavarić. Ministar zdravlja ocijenio je ovaj gest kao čin opredijeljenosti kreatora zdravstvene politike da približe visoke tehnologije i usluge građanima, a ne da građani idu u veće centre da bi obavili neku dijagnostičku proceduru.