13. decembar – VELIKI USPJEH NAUČNIKA SA INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ – Hrvatska

0
337

Naučnici Instituta Ruđer Bošković (IRB) dr sci Vedrana Filić Mileta i dr sci Igor Weber, u saradnji sa kolegama sa Medicinskog fakulteta u Hannoveru, objavili su rad u prestižnom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America u kojem razjašnjavaju drevni mehanizam hranjena stanica. Ovaj je rad prepoznala ugledna međunarodna referentna baza Faculty of 1000 Prime i uvrstila ga u listu izuzetno značajnih radova, posebno istaknuvši rezultate istraživanja koji otkrivaju potencijalni cilj za nove ljekove. U radu pod naslovom: A Diaphanous-related formin links Ras signaling directly to actin assembly in macropinocytosis and phagocytosis naučnici su pokazali da endocitoza, tj. ćelijska internalizacija većih količina krutina i tečnosti, u amebi Dictyostelium zavisi o proteinu forminu G, čiju aktivnost regulišu male GTP-hidrolaze RasG i RasB. To je prvi otkriveni slučaj regulacije formina pomoću Ras proteina i njihove važne uloge u endocitozi, a mogao bi imati uticaj na istraživanja razvoja tumora zbog srodnosti spomenutih Ras proteina sa humanim proto-onkoproteinom KRas. Radi se o srodnim i evolucijski očuvanim procesima endocitoze koji nisu zavisni o strukturnom proteinu klatrinu.

Specijalizovane krvne ćelije, poput neutrofilnih leukocita i fagocita, čiste organizam od patogenih bakterija i virusa koristeći fagocitozu koja predstavlja jedan od osnovnih mehanizama obrane organizma u sklopu prirođene imunosti.