13. jun – DELEGACIJA EKSPERATA EVROPSKE UNIJE U POSJETI CRNOJ GORI

0
246

Delegacija eksperata Evropske unije za politike i strateška planiranja u oblasti sprječavanja zloupotrebe droga, u organizaciji Ministarstva zdravlja i Evropske komisije, od 13. do 16. juna, boravila je u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Cilj ekspertske misije je podrška Ministarstvu zdravlja u pripremnoj fazi za izradu novog akcionog plana za nastavak primjene Strategije Crne Gore za sprečavanje zloupotrebe droga 2013-2020.

Ministarstvo zdravlja organizuje sastanke eksperata Evropske komisije sa predstavnicima institucija i civilnog sektora, koji učestvuju u praćenju realizacije Akcionog plana za 2013-2016.godinu.