svijet februar 2021

14. januar – Pojavio se jako patogeni virus – ptičiji grip – Mađarska

/Objavio / 0