15. maj – RADIONICA ZA ODGOVORNE OSOBE NA POSLOVINA FARMAKOVIGILANCE

0
371

FOTO 9Edukativna radionica za odgovorne osobe na poslovima farmakovigilance održana je 15. maja u prostorijama Agencije za ljekove i medicinska sredstva.

Predavanja o ključnim obavezama svih učesnika u sistemu farmakovigilance održali su predstavnici CALIMS-a i Agencije za ljekove i medicinske proizvode Hrvatske (HALMED).

Kako je saopšteno iz CALIMS, predstavnici HALMED-a su učesnicima skupa prenijeli iskustva iz Hrvatske kada je riječ o evoluciji uloge odgovorne osobe za farmakovigilancu nosioca dozvole i o postupanju sa prijavama neželjenih dejstava lijekova.

– Radionici je prisustvovalo 58 učesnika. Odziv odgovornih osoba u Crnoj Gori je bio odličan, što je pokazatelj da je ozbiljno shvaćena uloga koja im je delegirana zakonskom regulativom u ovoj oblasti – saopštili su iz CALIMS.