15. septembar – COVID-19: prijavljivanje neželjenih dejstava ljekova

0
82

Agencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) u saradnji sa Uppsala Monitoring Centrom (UMC) i Evropskom agencijom za ljekove (EMA) poziva zdravstvene radnike da prijave svaku sumnju na neželjena dejstva ljekova kod COVID-19 pacijenata.

Edukativni materijali korišćeni ovom prilikom su kreirani od strane EMA, a kao rezultat saradnje EMA i UMC dostupni su svim zemljama članicama SZO Programa za internacionalno praćenje bezbjednosti primjene ljekova.

Više o načinima prijavljivanja sumnje na neželjeno dejstvo lijeka možete naći u dijelu Farmakovigilanca/Kako prijaviti neželjeno dejstvo lijeka, na portal CALIMS-a.