16. april – NAKNADE ZA MAJKE OPET U PARLAMENTU

0
380

Poslanik Socijalističke narodne partije (SNP) Aleksandar Damjanović ponovo je 16. aprila podnio Predlog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koji predviđa uvođenje novčanih naknada za majke sa troje i više djece i radni staž od 15 odnosno 25 godina, jer, kako je kazao, očekuje da se o njemu izjasne njegove kolege iz opozicije koji nijesu bili prisutni kada se glasalo o tom aktu.

Crnogorski parlament tada nije usvojio predložene izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojima je predviđeno da zaposlene majke sa troje i više djece imaju pravo na doživotnu mjesečnu naknadu. To pravo je bilo predviđeno i za roditelje i njegovatelje djece sa posebnim potrebama.

Za usvajanje tog akta nedostajala su tri poslanička glasa, a u trenutku glasanja u sali nije bilo sedam opozicionih predstavnika.

Damjanović je agenciji MINA rekao da je ponovo podnio isti predlog zakona, uvažavajući neke amandmane i sugestije koje su, kako je naveo, u međuvremenu prošle procedure u odborima.

– Očekujem da se veoma brzo i ovaj Predlog nađe na plenumu, kako bi se i kolege koji tada nisu bili u sali, i to sedam opozicionih kolega, zajedno sa 38 kolega koji su dali podršku Predlogu zakona, mogli o njemu izjasniti – kazao je Damjanović.

On je dodao i to da očekuje da će tada Predlog zakona dobiti prohodnost.