16. do 19. septembra – UČEŠĆE U 63-EM REGIONALNOM KOMITETU SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE

0
373

63-em regionalnom komitetu Svjetske zdravstvene organizacije održanom u turskom gradu Izmiru, prisustvovali su i predstavnici crnogorskog zdravstva: pomoćnica ministra zdravlja dr Mira Jovanovski-Dašić i pomoćnica direktora Instituta za javno zdravlje mr Nataša Terzić. Glavna tema Komiteta realizovanog u periodu od 16. do 19. septembra bili su izazovi u primjeni zdravstvene politike Svjetske zdravstvene organizacije u periodu do 2020. godine. – Na sastanku je bilo riječi i o defmisanju okvira i indikatora za praćenje primjene zdravstvene politike SZO do 2020. godine, kao i o Evropskom akcionom planu za mentalno zdravlje 2014-2020. Učesnici sastanka razmatrali su Izvještaj o progresu eliminacije rubele i boginja, kao i defnisanje aktivnosti kojima će se ubrzati dostizanje ciljeva do 2015. godine. Takođe, akcenat je dat i na reforme Svjetske zdravstvene organizacije i implikacije na Regionalnu kancelariju za Evropu – navodi se u Izvještaju o ovom događaju. Na sastanku su riječ imali i članovi Delegacije Crne Gore. – Važno je napomenuti da je Crna Gora imala i izlaganje u ime deset članica Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope, budući da istom predsjedava od 1. jula do 31. decembra 2013. godine – kaže se dalje u navedenom tekstu.