16. januar – HRVATSKA IMA DOBRE USLOVE ZA RAZVOJ ZDRAVSTVENOG TURIZMA

0
357

ZAGREB – KBC Zagreb 16. januara posjetili su britanski ljekari, ortoped Ahmed Hussein iz bolnice Ramsay Rivers, kardiolozi Rahman Ali Nur Algalil iz bolnice Manchester Royal Infirmary i Ahmed Abidia iz bolnice Ramsay Rivers, otorinolaringolog Alfateh Baraka iz Opšte bolnice Preston, neurolog Salah Omer iz bolnice St. George i psihijatar Said Al Turki iz medicinskog centra King Abdulaziz.

Oni su stigli su u organizaciji kompanije Nur Holidays, koja je zainteresovana za dovođenje pacijenata sa Bliskog istoka i iz Afrike na liječenje u Republiku Hrvatsku, a primili su ih pomoćnik ministra zdravlja Miljenko Bura i zamjenik sanacionog upravitelja Boris Vucelić.

Gosti KBC Zagreb su iskusni i ugledni ljekari, koji su tokom višednevnog boravka u Hrvatskoj posjetili i druge državne i privatne zdravstvene ustanove kako bi se upoznali sa kapacitetima hrvatskog zdravstva za medicinski turizam, odnosno mogućnostima da svoje pacijente šalju u Hrvatsku na liječenje iz zemalja Bliskog istoka i Afrike. Razgovarali su o kvalitetu zdravstvenih usluga u bolnici, a predstavnici klinika proveli su svakog ljekara kroz kliniku koja obavlja djelatnost iz djelokruga njegove specijalizacije, upoznali ih sa prostorijama, opremom i aktivnostima na odjeljenjima.

Kako je kazao dr Bura, Vlada je prepoznala potencijal zdravstvenog turizma i želi snažno da ga podrži.

– Razvojem zdravstvenog turizma očekujemo sinergijske efekte i u ostalim područjima ekonomije. Osim privatnih ustanova, od kojih očekujemo da budu glavni nosioci razvoja medicinskog turizma, a već i sada imaju kvalitetne ali nedovoljno iskorišćene kapacitete, imamo i javne zdravstvene ustanove sa vrhunskim stručnjacima, poput kliničkih bolničkih centara i kliničkih bolnica. One imaju naprednu tehnologiju koja prati najnovije trendove u svjetskoj medicini i već sada dio svojih usluga nude na tržištu, i to po niskim cijenama. Međutim, imamo i kadrovski i prostorni potencijal koji se može ponuditi na globalnom tržištu medicinskog turizma, pa čak i zahtjevnim pacijentima iz arapskog zaliva – naglasio je Bura.

Abaker Adam, direktor agencije Nur Holidays koja je bila organizator posjete, kazao je da mu je drago što je Ministarstvo zdravlja prepoznalo mogućnosti zdravstvenog turizma u Hrvatskoj.

– Hrvatska, sa svojim mogućnostima na području zdravstvenog turizma, još je neotkriveni dragulj, a Nur Holidays želi da predstavi zdravstveni turizam u Hrvatskoj prije svega pacijentima sa Bliskog Istoka i iz afričkih zemalja. Otvorenost Hrvatske prema pacijentima arapskog svijeta, brojne prirodne ljepote, a iznad svega vrhunski medicinski stručnjaci, kao i napredne tehnologije i tehnike koje se koriste u kliničkim bolničkim centrima i bolnicama, kao i u privatnim zdravstvenim ustanovama, predstavljaju prednosti na kojima Hrvatska treba da gradi svoj zdravstveni turizam. Nadamo se da je ovo početak duge i plodonosne saradnje – kazao je Adam.