18. oktobar – INOVACIJE U SISTEMU

0
311

U cilju što efikasnijeg funkcionisanja, Klinički centar Crne Gore rekonstruisao je postojeći internet program. Sajt Centra je modernizovan i dobio mogućnost interakcije sa pacijen­tima. U okviru Konferencije koja je u ovoj ustanovi upriličena 18-og oktobra javnosti su prezentovane mogućnosti ovog projekta. Poseban akcenat dat je centralnom zakazivanju pregleda.