19. decembar – MEMORANDUM O SARADNJI SA LGBT FORUMOM „PROGRES”

0
351

Ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović i izvršni direktor NVO LGBT Forum „Progres” Stevan Milivojević potpisali su memorandum o saradnji, kojim je predviđeno unapređenje saradnje u aktivnostima koje ta nevladina orga­nizacija realizuje u okviru svojih projekata. Ministarstvo zdravlja i NVO LGBT Forum „Progres” obezbijediće redovnu i blagovre­menu razmjenu informacija u vezi sa aktivnostima na pripremi, usvajanju i primjeni strateških dokumenata iz nadležnosti ministarstva. Precizirano je da NVO LGBT Forum „Progres” predlaže konkretne načine saradnje i pruža doprinos putem davanja predloga vezanih za unapređenje rada Ministarstva zdravlja na polju sprovođenja i ostvarivanja zdravstvene zaštite određenih ciljnih grupa.