19. novembar – ZIKA NE ZAHTIJEVA HITNOST

0
292

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) saopštila je da Zika virus i povezane neurološke komplikacije više ne zahtijevaju hitnu međunarodnu reakciju, ali da i dalje ostaju izazov za zdravstvo. Komitet za hitne slučajave Svjetske zdravstvene organizacije je naveo da Zika virus i njegove posljedice ostaju izazov koji zahtijeva intenzivnu akciju.
– Mi ne umanjujemo značaj Zike, samo šaljemo poruku da je Zika virus prisutan i da će biti prisutan – rekao je izvršni direktor programa za zdravstvene slučajave te organizacije.