20. mart – SAOPŠTENJE CALIMS-a

0
329

Na osnovu odluke nadležnih evropskih tijela, koji su uradili ponovnu procjenu odnosa korist/rizik od primjene ljekova koji sadrže gvožðe, a namijenjeni su za intravensku primjenu, CALIMS je pripremila tekst pisma za zdravstvene radnike.

U pismu se ukazuje na moguće ozbiljne rizike od intravenske primjene ljekova koji sadrže gvožðe, i u tom smislu CALIMS daje preporuke o tome kako rizike od ozbiljnih neželjenih dejstava svesti na mimimum.