20. novembar – Obilježen Međunarodni dan osoba sa cističnom fibrozom

0
19

Udruženje za pomoć i podršku osobama sa cističnom fibrozom Crne Gore je u šoping molu Delta City obilježilo Međunarodni dan osoba sa cističnom firbozom.

Ovaj dan se obilježava sa ciljem da se cjelokupnom društvu približe problemi sa kojima se susreću oboljeli od cistične fibroze. Volonteri Srednje građevinsko-geodetske škole iz Podgorice sa profesoricom Vidom Vujošević su ovom prilikom dijelili informativno-edukativne brošure i crvene ruže koje predstavljaju simbol borbe protiv ove teške bolesti.

Predsjednik udruženja Vladislav Vujković je istakao da je glavni povod obilježavanja ovog dana upravo da se javnosti predstave svakodnevni problem cf pacijenta, pri čemu naročito ističe neodložnu potrebu uvrštenja lijeka Trikafta na pozitivnu listu lijekova Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, kao i obezbjeđenje boravka oboljelih u CF centrima u region, koji su specijalizovani za ovu bolest, o trošku Fonda.

– Posebno mi je zadovoljstvo što nas je svojim prisustvom podržala i ministarka zdravlja dr Jelena Borovinić Bojović, koja je sa predstavnicima udruženja razgovarala o temama vezanim za rješavanje aktuelnih problema cf pacijenata i prenijela nam ohrabrujuće vijesti u vezi sa nabavkom lijeka Trikafta za oboljele kao i obezbjeđenje tretmana, liječenja i sprovođenja neophodnih godišnjih kontrola za djecu i odrasle oboljele od ove bolesti u Centru za cističnu fibrozu u Milanu u Italiji. Sve ovo upućuje na značajno unapređenje kvaliteta života oboljelih od cistične fibroze u narednoj 2022. Godini – istakao je Vujković, dodajući da za obilježavanje ovog dana zahvalnost duguje i sponzorima.