21. jul – Građani više nemaju pravo na usluge laboratorije u PUZ Meljine

0
45

Opšta bolnica Meljine u Herceg Novom koja je u stečaju od septembra 2019. godine, sve teže funkcioniše, a dodatna otežavajuća okolnost je što im je nedavno ukazano iz Fonda zdravstva da usluge laboratorije nijesu obuhvaćene ugovorom koji bolnica ima sa Fondom te je i zatraženo da se te usluge ubuduće ne fakturišu.

– Laboratorijske analize koje pripadaju sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, za osiguranike Opštine Herceg Novi, treba da pruža Opšta bolnica Kotor, saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje. Kako objašnjavaju, Ugovorom o pružanju zdravstvenih usluga, zaključenim između PZU Opšta bolnica Meljine u stečaju i Fonda, osiguranim licima opštine Herceg Novi, po uputu izabranog doktora DZ Herceg Novi, pružaju se usluge iz oblasti opšte hirurgije, interne medicine, ORL, ginekologije i akušerstva, HBO terapija, usluge mamografije i usluge kolonoskopije sa uzimanjem biopsije sa anestezijom, u okviru skrininga kolorektalnog karcinoma – piše u saopštenju.

Takođe, ugovorom je definisano da se u hitnim i neodložnim slučajevima potrebe za liječenjem osiguranih lica drugih opština, za vrijeme njihovog privremenog boravka na području opštine Herceg Novi, na osnovu uputnice Jedinice HMP Herceg Novi, mogu fakturisati i troškovi liječenja ovih lica, prema ugovorenoj proceduri, naveli su iz Fonda.

Ugovorom je, kako kažu, definisano da se fakture ispostavljaju do 10. u mesecu za prethodni mesec, a da rok plaćanja iznosi 60 dana od dana fakturisanja.

– Međutim, Fond plaća fakture u veoma kratkom roku nakon ispostavljanja, odnosno nakon knjiženja, upravo imajući u vidu finansijsku situaciju ove bolnice i još uvijek nedefinisan status. Za posljednjih šest mjeseci bolnici je uplaćeno 931.102,37 eura, saopšteno je iz Fonda.

Fond je, kako ističu, u kontaktu sa predstavnicima Ministarstva zdravlja po pitanju očuvanja funkcionisanja ove bolnice, međutim, kako dalje navode, u skladu sa nadležnostima, nemaju zakonskih ovlašćenja za preduzimanje bilo kakvih inicijativa po pitanju promjena statusa te private zdravstvene ustanove. RTHN