21. mart – ODRŽANO PREDAVANJE U ORGANIZACIJI UDRUŽENJA PEDIJATARA CRNE GORE I FARMACEUTSKE KOMPANIJE HOFFMANN-LA ROCHE LTD, DSD PODGORICA.

0
321

U organizaciji Udruženja pedijatara Crne Gore i  farmaceutske kompanije Hoffmann-La Roche Ltd, DSD Podgorica. održana su predavanja na teme “Diferencijalna dijagnoza artritisa u dječijem uzrastu “ i “Mjesto blokade IL-6 u reumatskim bolestima djece” profesorice dr Gordane Sušić, pedijatra reumatologa na Institutu za reumatologiju u Beogradu, kao i teme “Prikaz slučaja” koju je predstavio  dr Branko Lutovac iz  Instituta za bolesti djece KCCG

Sastanak je bodovan od strane Ljekarske komore Crne Gore.