22. februar – Saradnja sa ministrom zdravlja Republike Srpske će biti unaprijeđena

0
292

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović i direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore mr Sead Čirgić., razgovarali su sa ministrom zdravlja Republike Srpske dr Draganom Bogdanićem sa saradnicima.
Na sastanku, koji je održan na marginama Ministarske konferencije o imunizaciji, koja je okupila ministre zdravlja i visoke predstavnike 11 zemalja Evrope, ocijenjeno je da je saradnja između dvije zemlje veoma dobra i da će se, u narednom periodu dodatno unaprjeđivati u oblasti zdravstva.
Ministar Hrapović upoznao je kolegu iz Republike Srpske da su aktivnosti Ministarstva zdravlja usmjerene na unaprjeđenje uslova u zdravstvenim ustanovama i podizanje kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga građanima. Prioriteti su reforma na svim nivoima zdravstvene zaštite i farmaceutske politike, doedukacija medicinskog kadra i poboljšanje standarda zaposlenih u zdravstvu.
Ministar Bogdanić je ministru Hrapoviću i njegovim saradnicima predstavio zdravstveni sistem Republike Srpske, kapacitete tamošnjih zdravstvenih ustanova, s naglaskom na zdravstvene centre u Nevesinju i Trebinju, gdje su razvijene usluge digestivne huirurgije i dijalize. On je podsjetio da Klinički centar Crne Gore i Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota imaju potpisane ugovore sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za pružanje usluga njihovim osiguranicima, dok se crnogroski pacijenti upućuju u Centar za radioterapiju u Banja Luci, na zračnu terapiju i naglasio da je obostrana saradnja na viskom nivou.
Na sastanku je bilo riječi o iskustvu Republike Srpske prilikom osnivanja Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje rijetkih oboljenja, s obzirom da i crnogorsko Ministarstvo zdravlja planira uspostavljanje sličnog radnog tijela. Ocijenjeno je i da je razmjena znanja i iskustava među ljekarima i medicinskim osobljem dvije zemlje veoma značajna za unapređenje zdravstvenih usluga.