21. februar – Nastavak saradnje Ministarstva zdravlja i SZO

0
272

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović i regionalna direktorka Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za Evropu Zsuzsanna Jakab, potpisali su dvogodišnji Sporazum o saradnji.

Ovaj Sporazum između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Regionalne kancelarije SZO za Evropu za 2018-2019., predstavlja praktični okvir za saradnju, i u njemu je definisan program saradnje, uključujući i predložene rezultate, zasnovane na specifičnim potrebama zemlje, kao i na regionalnim i globalnim inicijativama SZO.

Aktivnosti definisane Sporazumom podržavaju realizaciju Master plana razvoja zdravstva Crne Gore 2015-2020. kojim su identifikovana dva strateška razvojna pravca u cilju olakšavanja procesa planiranja: zaštita i promocija zdravlja stanovništva i organizacija i funkcionisanje zdravstvenog sistema.

Identifikovani ključni ciljevi i indikatori u okviru Strategije održivog razvoja, koju je Vlada Crne Gore usvojila 2015. takođe su bili osnov za definisanje prioriteta u Sporazumu, kojima je prepoznato da zdravlje nije ishod aktivnosti samo jednog sektora, već da su održiva i pravična poboljšanja u zdravlju proizvod djelotvornih sektorskih politika.

Sporazumom je definisano nekoliko prioriteta u oblasti hepatitisa, malih boginja i rubeole, antimikrobne rezistencije, nezaraznih bolesti, uključujući i fundamentalne socijalne determinante, mentalnog zdravlja, HPV imunizacije, univerzalne pokrivenosti zdravstvenim uslugama, kontinuirane medicinske edukacije i implementacije Međunarodnog zdravstvenog pravilnika.

Ukupan budžet za implemetaciju Sporazuma za Crnu Goru u narednom dvogodišnjem periodu iznosi 233 000 eura koji opredjeljuje SZO.