22. januar – ZDRAVIJI I SAMOSTALNIJI ŽIVOT STARIH

0
309

Institut za javno zdravlje, u saradnji sa NVO „Asocijacija za demokratski prosperitet Zid“ i još 11 partnera iz šest zemalja Jadranske regije realizuje prekogranični projekat „NET-age“, čiji je cilj osnaživanje i razvoj održivih kapaciteta za sprovođenje inovativnih socijalnih i zdravstvenih usluga za starije i nemoćne osobe, te promocija aktivnog starenja u Jadranskoj regiji.

Taj projekat, vrijedan 1,88 miliona eura, koji će trajati do maja naredne godine, na konferenciji za novinare u Institutu za javno zdravlje u Podgorici 22. januara predstavile su koordinatorke, prof. dr Agima Ljaljević i Sanda Rakočević.

Šta će stariji ljudi dobiti tim projektom znaće se nakon aprila kada bude završen program mobilnosti u okviru kojeg će učesnici iz šest zemalja imati priliku da se direktno upoznaju sa različitim socijalnim politikama.

– Novi inovativni projekti pružanja socijalno-zdravstvenih usluga starijim osobama garantuju aktivni, zdraviji i samostalniji život, a u isto vrijeme doprinosi se održivosti sistema održavanjem ravnoteže između kvalitetne usluge i troškova usluge. Crna Gora je, kao i ostale zemlje, suočena sa problemom starenja populacije i zbog toga su, kao i u ostalim zemljama Evrope, vlade i predstavnici civilnog društva svakodnevno u potrazi za novim rješenjima u vezi sa brigom o starima. Problem starenja povezan je i duboko utiče na socijalne i ekonomske sfere svih zemalja u Jadranskoj regiji. Starost stanovništva uslovljava sve veći pritisak na održivost usluga u okviru sektora koji su od interesa za stare, prije svega, socijalnu i zdravstvenu zaštitu – rekla je prof. dr Ljaljević.