22. jun – Nova istraživanja u genetici predstavljena na Konferenciji medicinske dijaspore – Srbija

0
330

Sa prof. dr Babović, šefom kliničkog odjeljenja za genetiku, radi još nekoliko ljekara sa prostora bivše Jugoslavije.
– Mejo klinika je jedno veliko mjesto gdje ima i naših ljekara, to znači da je naše obrazovanje dobro. Svi oni studirali su na ovim prostorima – kaže dr Babović.
Ona se bavi kliničkom genetikom, značajnom granom medicine.
– Kod pacijenata koji imaju razna nepoznata oboljenja dijagnostikujemo bolest, takođe i kod djece sa razvojnim poremećajima, sa problemima u rastu i radimo prenatalnu dijagnostiku. Takođe, radimo testiranja za bračne partnere da li su nosioci nasljednih oboljenja – objašnjava dr Babović.
Više od 10.000 ljekara srpskog porijekla ima u cijelom svijetu, a jedan dio njih svojim kolegama iz zemlje predstavio je najnovija dostignuća iz svijeta medicine zahvaljujući Fondaciji princeze Katarine Karađorđević.