24. apri – VELIKE NESREĆE I KATASTROFE GLAVNA TEMA DRUGOG KONGRESA HITNE MEDICINE S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

0
291

STARIGRAD – Zamjenik ministra zdravlja prim. mr sc. Marijan Cesarik otvorio je Drugi Kongres hitne medicine sa međunarodnim učešćem, koji se od 24. do 26. aprila održao u Starigrad Paklenici u Hrvatskoj.

Uvodno predavanje održala je direktorica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr Maja Grba-Bujević, koja je tom prilikom istakla da je razvojem sistema hitne medicine izjednačena dostupnost i podignut kvalitet usluge hitne medicine na cijelom području Republike Hrvatske. Naglasila je takođe da je u Hrvatskoj „razvijen moderan sistem sa dobro opremljenim, izvrsno edukovanim i snažno motivisanim ljudskim kadrom“ te najavila da će Zavod i dalje težiti ka  tome da se u  hitnoj medicinskoj službi osigura edukacija i najsavremenija oprema za rad.