26. april – IX NEDELJA IMUNIZACIJE U EVROPSKOM REGIONU SZO “IMUNIZACIJA ZA ŽIVOT”

0
315

BEOGRAD – Deveta po redu, Nedjelja imunizacije u Evropskom regionu Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) obilježena je od 22. do 26. aprila. To je godišnji događaj čiji je cilj povećanje broja ljudi koje obuhvata imunizacija i jačanje uvjerenja o potrebi zaštite svakog pojedinca od bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom.

SZO je pokrenula inicijativu za organizovanje Nedjelje imunizacije u oktobru 2005. godine sa idejom da se pažnja opšte javnosti i zdravstvenih radnika usmjeri na značaj imunizacije kao najefektivnije i najefikasnije mjere primarne prevencije, u koju se od početka uključila i Republika Srbija.
Imunizacija predstavlja prioritet u zdravstvenoj zaštiti, jer se imunizacijom kontrolišu, odstranjuju i na kraju iskorjenjuju mnoge zarazne bolesti. Osnovni preduslov uspjeha imunizacije je primjena kvalitetnih i bezbjednih vakcina koje odgovaraju standardima SZO i jednaka dostupnost vakcina svima.