24. april – Najavljen početak gradnje Sudske bolnice u Dobroti

0
344

Izgradnjom posebne bolnice pri ZIKS-u za sudske pacijente, ali i otvaranjem posebnih odjeljenja za socijalne-hronične bolesnike, u mjestima odakle dolaze, ublažiće se problem velikog pritiska pacijenata u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Dobroti.

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalnu politiku Suad Numanović, nakon što je sa članovima odbora obišao tu ustanovu, najavio je izradu projekta i početak gradnje sudske bolnice. Više je pacijenata nego mjesta u bolnici u Dobroti, jer su uz problem koji od osnivanja psihijatrije, prije 65 godina, imaju sa hroničnim bolesnicima, koji su tu zbrinuti doživotno, sada im upućuju i osuđenike kojima je propisano bolničko liječenje.

Kapacitet bolnice je 240 kreveta – od toga je 120 do 140 socijalnih i preko 70 sudskih.
– Prema svima se odnosimo na isti način, međutim ti pacijenti ponekad zahtijevaju posebno obezbjeđenje, dodatnu brigu, na odjeljenju mi imamo 20 kreveta na tom odjeljenju, gdje su ti najsloženiji slučaju – kazao je dr sci Dragan Čabarkapa, direktor Bolnice za psihijatriju u Dobroti.