24. april – Neke vrste raka brže usmrte pacijenta

0
348

Naučnici s instituta Fransis Krik razvili su način analize razvoja svakog pojedinog tumora kako bi predvidjeli njegovo buduće ponašanje.

Istraživanje raka bubrega pokazalo je da su kod nekih pacijenata tumori zloćudniji, dok drugi nikad ne postanu agresivni i možda ne zahtijevaju liječenje već samo praćenje. – Mi zaista nemamo alate za razlikovanje karcinoma koje treba da liječimo i one koje treba da pratimo”, kaže naučnica Samra Turajlik. Jedan karcinom može brzo da usmrti pacijenta, dok drugi pacijent, uz naizgled isti takav rak, može da živi decenijama nakon liječenja, što predstavlja neizvjesnost i za pacijenta i za onkologa. Tokom istraživanja objavljenog u časopisu Sel analiziran je rak bubrega stotinu pacijenata, a naučni tim sproveo je genetska istraživanja kako bi analizirao istoriju svakog raka. Pokazalo se da s rastom i razvojem karcinomi sve više mutiraju, a različiti dijelovi tih tumora počinju da mutiraju na različite načine. Istraživanje je pokazalo i da su se najranije mutacije u karcinomu događale i do 50 godina prije otkrivanja raka bubrega. Direktor britanske Organizacije za istraživanje raka Harpal Kumar kaže da je istraživanje prelomno jer su ljekari već godinama suočeni sa situacijom u kojoj naizgled iste dijagnoze kod pacijenata imaju potpuno različite ishode. – To je izuzetno značajno zbog toga što ćemo, nadam se, moći da predvidimo kojim će putem rak ići kod svakog pojedinačnog pacijenta, što to će nas dovesti do tretmana prilagođenih pojedinačnim potrebama pacijenata – rekao je.