24. jun – MINISTAR ŠEGRT SA PREDSTAVNICIMA SVJETSKE BANKE

0
379

Ministar zdravlja prof. dr Budimir Šegrt sa saradnicima razgovarao je sa predstavnicima Svjetske banke o realizaciji Projekta unapređenja efikasnosti i kvaliteta zdravstvenog sistema Crne Gore. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva finansija i Fonda za zdravstveno osigiranje.

Prema riječima ministra, Ministarstvo zdravlja opredijeljeno je da strukturnom reformom zdravstvenog sistema obezbijedi dostupnu, efikasnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. U provođenju strukturne reforme, eksperstku i finansijsku podršku pružiće Svjetska banka. Ministar Šegrt je naglasio da je prioritet Ministarstva zdravlja i Vlade Crne Gore racionalizacija i u tom smislu promjena institucionalne i državne infrastrukture zdravstvenog sistema, kao i plaćanje učinka na nivou primarne zdravstvene zaštite i bolnica kroz primjenu modela plaćanja po DRG sistemu, kojim se plaćaju usluge, a ne kapaciteti.

Predstavnica Svjetske banke Ana Holt predstavila je Projekat unapređenja efikasnosti i kvaliteta sistema zdravstva u Crnoj Gori, za koji bi Svjetska banka odobrila zajam u vrijednosti 50 miliona dolara u sljedećih pet godina, od čega je 12 miliona dolara investicioni zajam, a 38 miliona će biti usmjereno za rezultate, odnosno indikatore projekta. Predloženi projekat, kako je istakla Holt, obuhvata četiri komponente, i to jačanje kapaciteta za poboljšanje upravljanja zdravstvenim sistemom, kao i unapređenje efikasnosti u zdravstvenim ustanovama koje obuhvata izradu i sprovođenje modela plaćanja na osnovu učinka i povećanje hirurških i diganostičkih kapaciteta.

Benefiti projekta su poboljšanje efikasnosti i kvaliteta zdravstvenog sistema Crne Gore, kroz jačanje sistema finansiranja zdravstva i institucionalnih aranžmana, a poboljšanje finansijske podrške očekuje se i kroz implementaciju reforme farmaceutskog sektora.