24. jun Prtorož – Uvođenje TeleKap u praksi

0
342

a12Ministarstvo zdravlja i udruženje urgentne medicine na simpozijumu u Portorožu predstavilo je program TeleKap, informacioni sistem koji povezuje sve zdravstvene usluge. Povezivanje između različitih sistema obezbjedilo je Ministarstvo zdravlja. Ovaj servis omogućava sigurno upravljanje liste čekanja pacijenata.

Broj pacijenata u ambulantama hitne medicinske pomoći se ne može planirati unaprijed, tako da se može desiti da osoblje koje je na raspolaganju bude preopterećeno, što može izazvati veći rizik za bezbjednost pacijenta.

Cilj ovog projekta je da se obezbjedi pravilna i pravovremena briga o pacijentima u odnosu na probleme koji mogu doći. Zdravstvenim radnicima pomaže da se smanji rizik za pacijenta kada oni treba da budu raspoređeni na hitnost postupanja. Ljekari će takođe imati dobar pregled reda.