25. februar – DR GRBOVIĆ GOVORIO NA TAIEX RADIONICI O ŠTETNOJ UPOTREBI ALKOHOLA

0
380

Generalni direktor Direktorata za zdravstvenu zaštitu prim dr Mensud Grbović, govorio je na TAIEX radionici na temu “Štetna upotreba alkohola – načini i putevi u borbi protiv alkoholizma”. Kako je tom prilikom kazao, iako je Crna Gora mala država sa nešto više od 600 hiljada stanovnika, problem rasprostranjenosti alkoholom prouzrokovanih poremećaja nikako nije mali.

– Alkoholizam je i kod nas i u svijetu najzastupljenija bolest zavisnosti. Kada govorimo o psihijatrijskim bolestima sa najvećim efektima na društvenu produktivnost, poslije depresije, alkoholizam je mentalni poremećaj koji ima najjači efekat na invalidnost u globalnom smislu. Povećana konzumacija alkohola predstavlja jedan od najozbiljnijih riziko-faktora za zdravlje pojedinca i stanovništva. Takođe, alkoholizam je povezan sa oko 200 različitih somatskih bolesti i povreda, a utiče i na rast broja ubistava i samoubistava. Treba istaći i socijalni problem štetne upotrebe alkohola bez klasičnih znakova i simptoma zavisnosti- saobraćajne nesreće, porodično nasilje, tuče… Dakle, alkoholizam je klasična socijalno – medicinska bolest. Zbog toga je u razumijevanju alkoholizma potreban, osim medicinskog, sveobuhvatan ekosistemski pristup – kazao je Grbović.

– Procjenjuje se da u Crnoj Gori ima oko 30.000 zavisnika od alkohola, a s obzirom na to da zbog alkoholizma jedne osobe pati još najmanje četvoro ljudi u njenom bliskom okruženju, to bi značilo da alkohol neposredno negativno utiče na život oko 120.000 ljudi u Crnoj Gori. Jedino je upotreba alkohola u populaciji adolescenata značajnije ispitana, sprovođenjem dva kruga internacionalnog ESPAD istraživanja. Rezultati ESPAD istraživanja među srednjoškolicima 2001. i 2008. godine pokazuju da je do 16. godine 77 odsto mladih konzumiralo alkohol bar jednom u životu. Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori se radi na uvođenju skrininga štetne upotrebe alkohola na nivou PZZ, jer je jedna od najvažnijih karika u lancu borbe protiv alkoholizma na vrijeme prepoznati problem, to jest prividno zdravu osobu koja konzumira alkohol na rizičan ili štetan način.