25. novembar – PREVENTIVNE AKTIVNOSTI PROTIV PREKOMJERNOG UNOSA SOLI

0
338

U organizaciji TAIX-a, tehničke podrške Evropske komisije za primjenu i jačanje evropske legislative, u Podgorici je održan skup pod nazivom „Preventivne aktivnosti protiv prekomjernog unosa soli”, na kome su učešće uzeli ministar zdrav­lja prof. dr Miodrag Radunović, počasni predsjednik Evropske komisije dr Aleksandar Berlin i predsjednik Izvršnog odbora Mreže Jugoistočne Evrope dr Goran Čerkez.

Tim povodom ministar Radunović je kazao da pojedinac  može uticati na smanjenje unosa soli hranom tako što će izbjega­vati dosoljavanje hrane ili smanjiti količinu konzumirane gotove hrane koja sadrži velike količine soli, ali i to da je smanjenje unosa soli mnogo djelotvornije ako se sprovede kao preventivna intervencija na populacionom nivou.