28. novembar – INFORMISANOST GRAĐANA 0 PRAVIMA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

0
331

U Podgorici je održan inicijalni regionalni sastanak Savjeta Evrope o modelu platforme informisanosti građana o pravima na zdravstvenu zaštitu. Tom prilikom, koordinator .projekta Zdravstvene mreže jugoistočne Evrope, dr Tomica Milosavljević, kazao je da se na internetu mogu naći korisne infor­macije, ali da čovjek mora da ima dozu kritičnosti, te da je uvijek dobro razgovarati sa svojim doktorom, umjesto sa doktorom „Google-om”.

Prema mišljenju ministra zdravlja, prof. dr Miodraga Radunovića, zdravstvena pismenost glavna je u rješavanju poteškoća u hroničnim bolestima jer pomaže u definisanju preven­tivnih strategija, navodeći da je ta pismenost najniža među starijim ljudima. Ministar Radunović je poručio da bi ljudi trebalo da budu upoznati sa pravom vrijednosti ljekova, testova i tretmana.

Koordinatorka projekta za zdravstvo u Savjetu Evrope (SE) Meri Gafar Zade je objasnila da je SE, zajedno sa mrežom zdravstvenih ustanova jugosistočne Evrope, organizovao manifest­aciju u cilju predstavljanja projekta, u okviru kojeg se istraživanjem htjelo ispitati kako stoje stvari sa zdravstvenom pismenošću, a čiji će podaci biti predstavljeni u planiranoj publikaciji.