26. mart – Očekuju se velike promjene u zdravstvu – Srbija

0
299

Roditelji djece oboljele od raka i rijetkih bolesti imaće pravo na bolovanje bez umanjenja zarade tokom kompletnog liječenja djeteta, ako bude usvojen Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju koji će se naći pred poslanicima Skupštine Srbije, a koji je prihvatio skupštinski Odbor za zdravlje i porodicu.
Odbor je u načelu prihvatio i Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, o predmetima opšte upotrebe, kao i predlog izmjena Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj upotrebi opojnih droga i psihotropnih supstanci, o kojima će takođe poslanici raspravljati, a koji donose velike promjene u zdravstvu.
Predlogom zakona o zdravstvenom osiguranju predviđeno je da roditelji imaju pravo na bolovanje s primanjem cijele zarade tokom liječenja djeteta od raka ili nekog drugog teškog oboljenja do navršene 18 godine, a bolovanje će morati da obnavljaju na svakih šest mjeseci.
Do sada su roditelji teško oboljele djece imali pravo na 65 odsto ličnih primanja i četiri mjeseca bolovanja i obično su napuštali posao ili dobijali otkaz kako bi bili uz svoju bolesnu djecu.
– Novina je i to da će izabrani ljekar moći da otvori bolovanje do 60 dana, umjesto dosadašnjih 30 dana, kao i da ljekari specijalisti mogu da upute pacijenta na bolničko liječenje, a ne samo izabrani ljekar – rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić, koji je na Odboru obrazlagao predložene zakone.
Predviđeno je i da oni koji se tri puta ne odazovu na preventivne preglede, a za to nemaju opravdanje, moraju da plate 35 odsto cijene liječenja, ako se razbole od bolesti za koju je bio predviđen skrining.
– Statistika je pokazala da se mali broj ljudi odaziva na skrininge za rak dojke, grlića materice i debelog crijeva. Ideja je da uputimo pozive na skrining i da, ako se neko tri puta ne odazove i ne opravda svoj nedolazak, participira 35 odsto u budućem liječenju, ako se razboli od te bolesti – rekao je Vekić.
Takođe, žene koje su operisane od karcinoma dojke imaće pravo na korekciju ili rekonstrukciju dojki na teret zdravstvenog osiguranja.
Vekić kaže i da je predlogom zakona predviđeno da svi građani bez zdravstvene knjižice mogu da dobiju i palijativno zbrinjavanje, da će im biti dostupne obavezne vakcine i skrinig pregledi. Do sada su oni koji nemaju ovjerenu zdravstvenu knjižicu imali pravo samo na hitnu medicinsku pomoć.
Kad je riječ o Predlogu zakona o zdravstvenoj zašiti, predloženo je prebacivanje primarne zdravstvene zaštite na državni nivo, osim apoteka koje ostaju u nadležnosti lokalne samouprave.