26. novembar – Održana konferencija pod nazivom Rezistencija na antibiotike – “tihi cunami” u sjenci COVID pandemije

0
170

Nacionalna interdisciplinarna komisija za antimikrobnu rezistenciju Ministarstva zdravlja (NIKRA), uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije, organizovali su Konferenciju sa međunarodnim učešćem, pod nazivom Rezistencija na antibiotike – “tihi cunami” u sjenci COVID pandemije.

U uvodnom dijelu konferencije učesnicima će se obratila Anka Vukićević, državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja i dr Igor Galić, direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Tokom stručnog dijela skupa članovi NIKRE i predstavnici relevantnih institucija koje se bave ovom oblašću, razmijenili su informacije i iskustva, između ostalog, o efektima COVID-19 pandemije na potrošnju antibiotika, mogućnosti primjene smjernica EU na smanjenje upotrebe antibiotika u Crnoj Gori, a prezentovani su i najnoviji podaci o rezistenciji na antibiotike i poziciji naše zemlje kada je potrošnja u pitanju u odnosu Evropu i svijet.