27. mart – SIMPOZIJUM O NAJNOVIJIM TRENDOVIMA U TERAPIJI KARCINOMA PLUĆA

0
362

Simpozijum o najnovijim trendovima u hirurškoj, biološkoj i radiološkoj terapiji karcinoma pluća, koji je organizovala farmaceutska kompanija “Hoffmann La Roche”, održan je 27. marta u hotelu „Podgorica“. Na skupu su održana tri predavanja. Prvo, o hiruškom liječenju karcinoma pluća, održao je dr Milan Mijović, grudni hirurg i direktor Kliničkog centra Crne Gore. Onkolog prim. dr Nada Cicmil Sarić, sa Onkološke klinike, govorila je o biološkoj terapiji  nesitnoćelijskog karcinoma pluća, dok je njena koleginica sa iste klinike dr Vanja Karađinović govorila o standardnoj radio terapiji tog tipa karcinoma.