28. april – Gradiće se bolnica u Radanovićima

0
141

Ministarstvo zdravlja, u saradnji sa čelnicima zdravstvenih ustanova i opština Budva, Kotor i Tivat, usaglasilo je da se u Prostorni plan Crne Gore za period od 2020. do 2040. godine uvrsti izgradnja bolnice na primorju, u Radanovićima.

– S obzirom na to da je u toku izrada Nacrta ovog plana koji treba da uključi sve strateške smjernice i prioritete razvoja na nivou države, regiona i opština, zdravstveni sistem nije imao dilemu u vezi sa ključnom potrebom – saopštila je ministarka zdravlja dr Jelena Borovinić Bojović.

Iz Ministarstva su kazali da je dr Borovinić Bojović razgovarala sa predsjednikom Opštine Tivat Željkom Komnenovićem i čelnicima zdravstvenih ustanova iz Kotora, Budve i Tivta.

– Ovo je preliminarni dogovor, koji je, međutim rezultirao konkretnim zaključcima – rekla je dr Borovinić Bojović.

Ona je navela da je za bolnicu predviđena i parcela u Radanovićima, za koju postoje urbanističko tehnički uslovi.

– Ne možemo razmišljati samo od danas do sjutra. Zato je ovaj naš dogovor strateški i dugoročno važan – napomenula je.

Dr Borovinić Bojović je kazala da je jako važno da su Ministarstvo i lokalne uprave dogovor postigli jednoglasno i uz puno razumijevanje potreba svih uključenih strana.

Iz Ministarstva su naveli da je prvenstveni cilj izgradnje bolnice efikasnija zdravstvena zaštita stanovnika juga Crne Gore, decentralizacija sistema, ali i da će, kako očekuju čelnici gradova na jugu, biti dodatni podsticaj za konačno unapređenje saobraćajne infrastrukture na primorju.

– Prostorni plan Crne Gore je u sistemu prostorno-planske dokumentacije po hijerarhiji najviši planski dokument, sa kojim mora biti usklađena sva detaljnija planska dokumentacija – kaže se u saopštenju.

Sastanku je prisustvovao i generalni direktor Direktorata za projekte (IPA), inovacije, zdravstveni turizam u Ministarstvu zdravlja, Luka Đukanović. Mina