29. april – Za liječenja van Crne Gore oko 4,3 miliona eura

0
332

Tokom prošle godine na liječenje, kontrolu i dijagnostiku u zdravstvene ustanove van Crne Gore upućeno je 3.202 osiguranika, što je za 23,69 odsto ili za 994 građanina manje u odnosu na 2017. godinu. To je državu koštalo oko 4,3 miliona eura.
Finansijski posmatrano u 2018. godini, za ambulantno i bolničko liječenje osiguranika upućenih preko Prvostepene ljekarske komisije Fonda, fakturisan je iznos od 4.317.983,13 eura, što je u odnosu na 2017. godinu manje za 995.000 eura ili za 18,72 odsto, navodi se u analizi Fonda za zdravstveno osiguranje.
Najviše pacijenata, njih 3.159, upućeno je na liječenje u zdravstvene ustanove u Srbiji. Ipak, podaci govore da je broj crnogorskih osiguranika upućenih na liječenje u ovoj zemlji manji za 24,71 odsto nego 2017. godine.
Od ukupnih troškova za liječenje naših pacijenata u inostranstvu, čak 87,50 odsto čine troškovi za liječenje u zdravstvenim ustanovama u Srbiji, odnosno 3.778.046,06 eura.
– U zdravstvene ustanove Austrije u 2018. godini upućeno je pet osiguranika (dvoje na liječenje, jedan na kontrolu i dvoje na dijagnostiku), u Hrvatsku 35 osiguranika (21 na liječenje, pet na kontrolu i devet na dijagnostiku), dok je u Italiju upućeno tri osiguranika (dva na liječenje i jedan na kontrolu)”, ističe se u izvještaju Fonda.