29. jun – ODRŽANA XX ECPD MEĐUNARODNA LJETNJA ŠKOLA ZDRAVSTVENOG MENADŽMENTA

0
325

a4Dvadeseta ECPD Međunarodna ljetnja škola zdravstvenog menadžmenta na temu “Sistem integrisane zdravstvene zaštite – izazov za zdravstveni menadžment”, koju organizuje Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, održana je u Miločeru.

Kako je tom prilikom kazao ministar zdravlja prof. dr Budimir Šegrt, Ministarstvo zdravlja Crne Gore još od 1996. godine, kada je organizovana prva ovakva škola u Igalu, pruža otvorenu podršku naporima da se unaprijede kapaciteti u oblasti zdravstvenog menadžmenta.

– Prepoznajući deficit resursa i znanja u ovoj oblasti, smatramo da podrška ovakvim edukativnim programima predstavlja i dio naše misije i odgovornosti u obezbjeđivanju najvišeg nivoa zdravstvene zaštite našim građanima. Dijeleći isto viđenje, u podršci ovoj školi posljednjih nekoliko godina pridružili su nam se Ministarstva zdravlja iz BiH, Srbije, kao i Zdravstvena mreža Jugoistočne Evrope, a očekujem da će se ovaj krug podrške proširivati i u narednom period – kazao je Šegrt.