29. maj – Država ne čini ništa da spreči korupciju u zdravstvu? – Srbija

0
287

Korupcije u zdravstvu ima, a država ne čini ništa da je spreči, zaključak je projekta Otvorena vrata javnih nabavki u zdravstvu. U organizaciji Pravni skener, koja je sprovela istraživanje nad javnim nabavkama, navode da korupcije postoji u svakom koraku tog procesa. Prema računici iz studije Evropske komisije o riziku od pojave korupcije u zdravstvu, procjenjuje se da u Srbiji na korupciju ode od 74 do 122 miliona eura godišnje. Istraživanje Svetske banke o davanju mita, koje je obavljeno među preduzećima koja učestvuju u javnim nabavkama, pokazuje da oko 40 posto preduzeća daje mito da bi njihova ponuda bila odabrana.

Država navodi da ima razne mehanizme za zaštitu od korupcije, ali je utisak da niti jedan organ ne radi u skladu sa onim kako bi trebalo, zaključak je istraživanja “Otvorena vrata javnih nabavki u zdravstvu” koje je sprovelo udruženje građana Pravni skener.