29. septembar – Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović na Sajmu medicine

0
280

Prisutne na VII Sajmu medicine posjetio je ministar zdravlja dr Kenan Hrapović. Tom prilikom razgovarao je sa prisutnim izlagačima, među kojima je veliki broj ustanova iz crnogorskom zdravstvenog sistema. Sa predstavnicima Doma zdravlja Podgorica razgovarao je o daljim pravcima razvoja i reforme primarnog nivoa koja je u pripremi, zajedno sa ekspertima Svjetske zdravstvene organizacije.
Kako je objasnio Hrapović, ideja je vratiti izabranom ljekaru njegovu funkciju porodičnog ljekara, podsjećajući da im zdravstvene vlasti u kontinuitetu omogućuvaju kvalitetniji rad, kako ulaganjem u novu opremu i adaptaciju radnog prostora, tako i novom listom ljekova, koja im svojim kvalitetom i količinom ljekova, omogućava da adekvatno brinu o svojim pacijentima. U narednom periodu, dodatno će se jačati savjetovališta, kao podrška u liječenju i nakon njega, a u skladu sa prioritetima rada Vlade, Hrapović je izrazio zadovoljstvo što se skrining programi sprovode jačim intenzitetom, a s obzirom na veći iznos budžeta za preventivu za narednu godinu, kao i nabavku 3 mamografa koja se uskoro očekuje, biće stvoreni uslovi da na kvalitetniji način svi zajedno brinemo o svom zdravlju.
Hrapović je obišao i štand Zavoda za transfuziju krvi, koji su kvalitetnom medijskom kampanjom probudili svijest većeg broja ljudi o značaju dobrovoljnog davanja krvi. Zavod je takođe iz kapitalnog budžeta dobio vrijednu opremu, koja im je značajno poboljšala kvalitet svakodnevnog rada.
U razgovoru sa zaposlenima u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, posebno je potencirana potreba za usavršavanjem kadrova za urgentna-hitna stanja, koja je našim ljekarima omogućena u brojnim renomiranim evropskim centrima, sa kojima naš zdravstveni sistem sarađuje.
U obilasku prezentacionih štandova, Hrapović je posebnu pažnju posvetio NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju iz Podgorice, podsjećajući da je otvaranjem Centra za autizam napravljen veliki korak za naše mališane, i naglašavajući da je u tom smislu u planu jačanje kapaciteta na nivou domova zdravlja.