3. – 4. decembar – MINISTARSKA KONFERENCIJA O PREVENCIJI I KONTROLI HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI

0
328

konf1Ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović sa saradnicima učestvovao je na dvodnevnoj ministarskoj konferenciji o prevenciji i kontroli hroničnih nezaraznih bolesti u kontekstu politike “Zdravlje 2020”, koja je 3. i 4. decembra održana u Aškabadu, u Turkmenistanu. Konferencija je imala poseban

značaj budući da je riječ o prvom ministarskom skupu u regionu Evrope koji je organizovan nakon usvajanja ključnih dokumenata poput UN Političke deklaracije o prevenciji i kontroli hroničnih nezaraznih bolesti (HNB) i nove zdravstvene politike u Evropi “Zdravlje 2020”, uključujući i usvajanje Globalnog akcionog plana za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti (2013­2020).

Tokom učešća na panelu posvećenom međusobnom uticaju zdravlja i održivog razvoja, prof. dr Radunović istakao je da zdravlje oblikuje održivi razvoj, kao i da održivi razvoj utiče na zdravlje, a zdravlje predstavlja mjerljivi indikator uspjeha i drugih razvojnih politika. On je naglasio da ulaganje u zdravlje građana predstavlja put smanjivanja siromaštva.