30. novembar – Djeca s invaliditetom i dalje muku muče – Srbija

0
354

Uprkos značajnim reformama za podršku djeci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, ona su i dalje suočena sa preprekama u ostvarivanju svojih prava u Srbiji, a 45 odsto roditelja navodi da su oni ili njihova djeca doživjeli neku vrstu vrijeđanja, omalovažavanja ili uznemiravanja zbog smetnji u razvoju djeteta, zaključak je istraživanja UNICEF-a i Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom.
Skoro 80 odsto djece koja žive u ustanovama su djeca sa smetnjama u razvoju, dok je nasilje doživjelo između 25 i 47 odsto djece sa smetnjama i invaliditetom. Za Srbiju možda i najtužniji podatak je da 16 odsto građana i građanki i 18 odsto učenica i učenika smatra da je diskriminacija prihvatiljiva.
Rezultati analize pokazuju da u Srbiji ne postoji materijalna pomoć namijenjena zaštiti djece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovih porodica od siromaštva. Istraživanje pokazuje da su zdravstvene usluge visokog ili veoma visokog kvaliteta za 60 odsto roditelja, dok usluge koje podrazumijevaju podršku za život djeteta u porodičnom okruženju, kao što su pomoć u kući, dnevni boravak, lični pratilac, uglavnom nisu dostupne.