30. novembar – Obezbijeđen prostor za Nacionalni centar za autizam

0
317

Izvod iz izjave generalne direktorice Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu, dr Vesne Miranović, na Konferenciji za medije nakon 52. sjednice Vlade Crne Gore, povodom obezbjeđivanja prostora za rad Nacionalnog centra za autizam:
Imam zadovoljstvo da vas informišem da je na današnjoj sjednici Vlade Nacionalni centar za autizam, koji je funkcionalni dio Kliničkog centra Crne Gore, dobio prostor za sprovođenje predviđenih aktivnosti. Rješavanje prostornog problema je rezultat međuresornog dogovora Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva zdravlja, na osnovu kojeg je Kliničkom centru Crne Gore ustupljen na trajno korištenje prostor površine 410m2 koji se nalazi u istoj zgradi u kojoj je i novoformirani Rehabcentar. Uz prostor, Kliničkom centru je ustupljena i kompletna najsavremenija oprema koja će služiti za ranu dijagnostiku i ranu intervenciju djece sa poremećajima iz autističnog spektra, medicinsku rehabilitaciju djece sa usporenim psihomotornim razvojem, kao i pružanja usluga iz oblasti adolescentne psihijatrije. Takođe, zaposleni u Nacionalnom centru za autizam imaju obavezu da pružaju sve vrste medicinskih usluga korisnicima servisa Rehab centra.
Sistematičan pristup u rješavanju ovog problema dovešće do toga da sva djeca koja imaju poremećaje iz autističnog spektra, djeca kod koje postoji narušen psihomotorni razvoj, dobiju šansu da ostvare maksimum sopstvenih mogućnosti što će značajno uticati na smanjenje korištenja socijalnih servisa i biti na zadovoljstvo i korist njihovih roditelja i šire društvene zajednice.