30. novembar – Za odbijanje vakcinacije kazne do 2000 eura

0
323

Vlada je usvojila Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji propisuje obaveznu vakcinaciju djece protiv određenih zaraznih bolesti.
Predlogom zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisana je obaveza sprovođenja zdravstvenih pregleda nekih kategorija stanovništva i vakcinanacija djece protiv određenih zaraznih bolesti
– Roditelj, usvojilac odnosno staratelj dužan da djetetu predškolskog i školskog uzrasta omogući vakcinaciju – kazao je ministar zdravlja, dr Kenan Hrapović, na konferenciji za medije nakon sjednice Vlade. On je dodao da je propisana kazna za nevršenje toga od sto do dvije hiljade eura.
– U cilju zaštite stanovništva od prenosnih bolesti, propisana je obaveza sprovođenja zdravstvenih pregleda određenih kategorija stanovništva, kliconoša i zaposlenih u objektima pod sanitarnim nadzorom – saopštio je Hrapović na konferenciji za medije nakon sjednice Vlade.
Kako je kazao, podaci o obaveznim pregledima evidentiraju se u sanitarnoj knjižici koju je poslodavac dužan da čuva u poslovnim prostorijama u kojima se obavlja djelatnosti.
Hrapović je dodao da ta knjižica mora biti dostupna na zahtjev sanitarnog inspektora.