30. novembar – Sa ličnom kartom kod doktora

0
161

Crnogorski osiguranici će moći da novu ličnu kartu koriste kao zdravstvenu knjižicu, kazao je direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić.

Za to je neophodna verifikacija koja se obavlja u Fondu sa novom ličnom kartom i kovertom sa pin i puk kodom koju su dobili u MUP-u prilikom preuzimanja tog dokumenta. U Fondu je obezbijeđena i aktivacija dokumenta.

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore danas je pustio u rad sistem koji će crnogorskim osiguranicima omogućiti da sa novom ličnom kartom idu kod doktora. Riječ je o posljednjoj ličnoj karti III generacije koja se crnogorskim građanima izdaje od 30. marta 2020. godine.

Da bi to pravo ostvarili, odnosno da bi se nova lična karta proglasila zdravstvenom legitimacijom neophodno je da se osiguranici Fonda sa novom ličnom kartom i kovertom sa pin i puk kodom koju su dobili u Ministarstvu unutrašnjih poslova prilikom preuzimanja tog dokumenta, jave u filijale i područne jedinice Fonda, kako bi se izvršila verifikacija koja traje nekoliko minuta, kao i aktivacija dokumenta.

Da bi se nova lična karta proglasila zdravstvenom legitimacijom neophodno je da se osiguranici Fonda sa novom ličnom kartom i kovertom sa pin i puk kodom koju su dobili u MUP-u prilikom preuzimanja tog dokumenta, jave u filijale i područne jedinice Fonda, kako bi se izvršila verifikacija.