30. oktobar – Strožim zakonskim ograničenjima do nultog zagađenja do 2050. – EK 

0
41

Evropska komisija predložila je stroža zakonska ograničenja za emisije zagađujućih materija u vazduhu, kao i pravila koja će primorati farmaceutske i kozmetičke kompanije da uklone zagađenje vode izazvano njihovim proizvodima. Ovi predlozi su ključni za realizaciju ambicije Evropskog zelenog dogovora o nultom zagađenju i plana da se do 2050. godine stvori životna sredina bez štetnog zagađenja.

EK je predložila tri zakona koja se odnose na posljedice zagađenja vazduha i vode po zdravlje i životnu sredinu i zahtjev da do 2030. godine EU ispuni nove zakonske obavezujući granice zagađenja vazduha koje će biti bliže strožim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije kad su u pitanju granične vrijednosti zagađenja vazduha.

Današnji predlog će pomoći, kaže Komisija, u postizanju dramatičnog poboljšanja kvaliteta vazduha širom Evrope do 2030. godine, što će dovesti do bruto godišnje koristi između 42 i 121 milijarde eura u 2030. godini, za trošak manji od 6 milijardi eura godišnje.

Komisija objašnjava da skoro 300.000 Evropljana prerano umire svake godine zbog zagađenja vazduha, a predložena nova pravila smanjiće smrtnost za 75 odsto za deset godina.

Nezdravo okruženje ima direktne i skupe posljedice po zdravlje, s bolestima srca i pluća ili raka izazvanih zagađenjem, navodi EK dodajući da što se duže čeka da se smanji zagađenje, veći su troškovi za društvo.

Izvršni potpredsjednik zadužen za Evropski zeleni dogovor, Frans Timermans, je rekao da “EK želi da do 2050. godine naše okruženje bude bez štetnih zagađivača“ i da predlozi Komisije ciljaju “dalje smanjenje zagađenja vode i vazduha” i oni su “ključni dio te slagalice“.

Komisija predlaže redovnu reviziju standarda kvaliteta vazduha, usklađenim sa najnovijim naučnim dokazima, kao i društvenim i tehnološkim razvojem, a predlaže se da se smanji za više od polovine godišnja granična vrijednost za glavni zagađivač – fine čestice PM2,5.

Revizijom će se osigurati da ljudi koji pretrpe zdravstvene štete zbog zagađenja vazduha imaju pravo na nadoknadu u slučaju kršenja pravila EU o kvalitetu vazduha. Oni će takođe imati pravo da ih zastupaju nevladine organizacije kroz kolektivne tužbe za naknadu štete.

Predlog će takođe donijeti više jasnoće u pogledu pristupa pravdi, efikasnih kazni i boljeg informisanja javnosti o kvalitetu vazduha. Ovi predlozi ostavljaju nacionalnim i lokalnim vlastima da odrede konkretne mjere koje će preduzeti da bi ispunili standarde. Tanjug