31. mart – Donacije Nacionalnom koordinacionom tijelu – skoro 6 miliona eura

0
287

Od 19 marta, kada su se donacije namijenjene borbi protiv zaraznih bolesti najvećim dijelom počele usmjeravati na račun Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, do kraja marta prispjelo je skoro 6 miliona eura od mnogobrojnih donatora.

Novčanim sredstavima raspolaže Nacionalno tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti, na čiji račun se novac i uplaćuje, a sredstvima upravlja Operativni štab za upravljanje donacijm formiran na osnovu rješenja Vlade.

Sredstva će se koristiti za nabavku zaštitne i medicinske opreme, pružanje medicinske i druge zaštite, nabavku druge opreme, sredstava, roba i usluga, kao i preduzimanja drugih aktivnosti i radova neophodnih za realizaciju mjera, a  mogu se koristiti isključivo namjenski za predviđene namjene.