5. avgust – POZIV ZA OBEZBJEĐIVANJE I IZDAVANJE LJEKOVA NA RECEPT

0
338

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore upućuje Javni poziv apotekama koje nijesu obuhvaćene Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova, za  dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora za obezbjeđivanje i izdavanje ljekova na recept, u 2014. godini.

Predmet javnog poziva je obezbjeđivanje ljekova sa liste A koji se izdaju na recept sa režimom izdavanja R, RS i RZ, definisanih Odlukom o utvrđivanju Liste ljekova koji se izdaju na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje, izuzev: insulina i somatropina, ljekova koji sadrže droge, psihotropne supstance i infuzionih rastvora.

Rok za dostavljanje prijave na javni poziv je 30 dana od dana objavljivanja poziva.