5. novembar – POTPISAN UGOVOR O IZGRADNJI ŽENSKOG PAVILJONA NA KAKARICKOJ GORI

0
318

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica je u saradnji sa nadležnim Sekretarijatom za socijalno staranje i Kancelarijom za prevenciju narkomanije Glavnog grada, a u partnerstvu sa  Zajednicom opština Crne Gore, Opštinom Nikšić, Opštinom Tivat i NVO “4 Life“, izradila projekat za izgradnju Centra za žene zavisnice od psihoaktivnih supstanci.

Potpisivanjem ugovora između Javne ustanove i najboljeg ponuđača otpočeti su radovi izgradnje Centra za žene zavisnice od psihoaktivnih susptanci, a u okviru kompleksa postojeće ustanove. Ovaj projekat finasiran je od strane EU sa učešćem od 62% finansijske podrške. Očekivani završetak radova na izgradnji Centra za žene je kraj juna 2015.godine. Ugovor o izgradnji su potpisali Aleksandar Radinović, direktor Javne ustanove i Joko Blagojević, direktor preduzeća “Fidija” koje je izvođač radova.