6. novembar – MINISTARSTVO ZDRAVLJA DONIJELO PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU MEDICINSKIH RAZLOGA ZA PROMJENU POLA

0
339

Ministarstvo zdravlja donijelo je Pravilnik o utvrđivanju medicinskih razloga za promjenu pola, u skladu sa strateškim opredjeljenima i implementacijom Akcionog plana za 2014. godinu o poboljšanju položaja života LGBT populacije.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika, od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore, od kada je počela i njegova primjena, obezbijeđen je normativni okvir za potpunu implementaciju Zakona o zdravstvenom osiguranju u dijelu koji se odnosi na promjenu pola  osiguranog lica na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.